Niesłuszne OskarżeniaSkazanie i Internowanie

Zgodnie z prawem za niesłuszne skazanie, internowanie lub tymczasowe aresztowanie przysługuje finansowa rekompensata.

Szkoda wynikająca z niesłusznego skazania czy niesłusznego tymczasowego aresztowania, stanowi różnicę między stanem majątkowym, jaki istniałby, gdyby poszkodowanego nie uwięziono, a stanem rzeczywistym w chwili odzyskania wolności.

Jako osoba poszkodowana może starać się o wypłatę odszkodowania, a także zadośćuczynienia. Odszkodowanie za niesłuszny areszt ma zrekompensować uwięzionemu szkody majątkowe, które poniósł w związku aresztowaniem. Celem wypłaty zadośćuczynienia jest rekompensata psychicznych i fizycznych cierpień, związanych z zaistniałą sytuacją.

Osobom poszkodowanym na skutek błędów wymiaru sprawiedliwości pomagamy w uzyskaniu zadośćuczynienia i odszkodowania za okres, w którym niesłusznie pozbawiono ich wolności.

Warto wiedzieć jednak, że roszczenie przedawnia się po upływie roku od daty uprawomocnienia się orzeczenia dającego podstawę do odszkodowania (w przypadku wykroczeń po upływie sześciu miesięcy). Przy tymczasowym aresztowaniu podstawą będzie wyrok uniewinniający lub orzeczenie o umorzeniu sprawy, w razie zaś zatrzymania termin zacznie upływać od daty zwolnienia. Chcąc uzyskać przysługujące Ci środki finansowe, skontaktuj się z nami jak najszybciej.

Specjalizujemy się również w pozyskiwaniu świadczeń finansowych za internowanie w okresie stanu wojennego. Osoby represjonowane za walkę o niepodległość naszego kraju mogą ubiegać się o stosowne odszkodowanie i zadośćuczynienie od Skarbu Państwu.

Nawet jeżeli otrzymałeś już odszkodowanie skontaktuj się z nami w celu bezpłatnej analizy możliwości zwiększenia przyznanej kwoty.

NASZA OFERTAZGŁOŚ NAM SWÓJ PROBLEM

PRZYGOTUJEMY KILKA ROZWIĄZAŃ.
WYBIERZESZ NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ I KANCELARIĘ.


Zadzwoń: +48 501 342 735 +48 794 404 234 biuro@pomoc-dla-poszkodowanych.pl


Formularz kontaktowy