Szkody MajątkowePożar, Powódź itp

Pożar jest zdarzeniem losowym, które z reguły bardzo ciężko przewidzieć. Niestety, może ono dotknąć każdego z nas.

Jeśli Twoja nieruchomość jest ubezpieczona od skutków pożaru, obowiązkiem ubezpieczyciela jest wypłata należnego odszkodowania. Odszkodowanie za spalony dom umożliwi Ci sfinansowanie prac remontowych i zakup nowych, niezbędnych elementów wyposażenia.

Często zdarza się jednak, że odszkodowanie za pożar w domu lub mieszkaniu odbiega wysokością od oczekiwań i potrzeb ubezpieczonego.

Najczęstszą przyczyną wadliwych decyzji ubezpieczycieli jest:

·         błędna opinia dotycząca przyczyny powstania pożaru,

·         błędna interpretacja przepisów przeciwpożarowych,

·         błędna ocena związku przyczynowo-skutkowego powstania szkody,

·         błędna wykładnia ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU),

W przypadku odmowy lub zaniżenia wypłaty odszkodowania z tytułu pożaru kancelaria jest w stanie wyegzekwować należne świadczenie.

Dzięki współpracy z inżynierami pożarnictwa oraz kosztorysantami budowlanymi jesteśmy w stanie ustalić rzeczywistą przyczynę pożaru oraz prawidłowo wyliczyć kwotę należnego odszkodowania.

W celu analizy roszczeń należy przedstawić wszelkie wydane w sprawie decyzje i kosztorysy.

NASZA OFERTAZGŁOŚ NAM SWÓJ PROBLEM

PRZYGOTUJEMY KILKA ROZWIĄZAŃ.
WYBIERZESZ NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ I KANCELARIĘ.


Zadzwoń: +48 501 342 735 +48 794 404 234 biuro@pomoc-dla-poszkodowanych.pl


Formularz kontaktowy